www.policie.cz

Žádost o registraci ubytovacího zařízení

POZOR:
Registrace je určena jen pro ubytovací zařízení, kterému nebyl přidělen IDUB (identifikátor ubytovacího zařízení). Ubytovatelé, kteří již v minulosti zasílali data elektronicky a ubytovací zařízení má přidělen IDUB, se znovu registrovat nemusí. Pokud došlo ke ztrátě IDUB, tak proveďte registraci a do poznámky napište tuto skutečnost. Například: "Ztráta IDUB. Žádám o jeho opětovné zaslání."POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE:

Prvním krokem je ztotožnění adresy ubytovacího zařízení v souladu s číselníkem adresního místa informačního systému Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen RÚIAN). Výběrem ze seznamů jednotlivých územních celků lze snadno vyhledat konkrétní adresní místo dle požadavků RÚIAN.

Druhý krok: Údaje o ubytovacím zařízení a kontaktní osobě. Po zdárném ztotožnění adresy ubytovacího zařízení vám formulář umožní vyplnit údaje o ubytovacím zařízení a kontaktní osobě, které jsou nevyhnutelné k vyřízení žádosti o registraci.

Třetí krok: Kontrola údajů a generování žádosti. V poslední části formuláře budete vyzváni ke kontrole vyplněných údajů a generování žádosti do dokumentu ve tvaru PDF. Dokument PDF si stáhnete ze serveru do svého počítače. Dokument ve formátu PDF následně odešlete elektronicky podepsaným e-mailem na adresu reguby@pcr.cz, nebo datovou schránkou na adreseu "ybndqw9", popřípadě poštou listovní zásilkou na adresu: Ředitelství služby cizinecké policie, Praha 3, Olšanská 2, 130 51, poštovní schránka 78.
Žádost zaslaná listovní zásilkou musí být podepsána ubytovatelem (čitelně jméno, příjmení a podpis). Pracovníci ŘSCP vám po zpracování dat zašlou zpět obdobnou cestou dokument s potřebnými přihlašovacími údaji a instrukcemi k dalšímu postupu.

Pokračujte klikem na tlačítko "DALŠÍ".