www.policie.cz

Žádost o registraci ubytovatele

POZOR:
Registrace je určena jen pro nové ubytovatele, kteří nemají přidělen IDUB a zkratku. Ubytovatelé, kteří již v minulosti zasílali data elektronicky a mají přidělen IDUB, se znovu registrovat nemusí. Pokud došlo ke ztrátě IDUB, tak proveďte registraci a do poznámky napište tuto skutečnost. Například: "Ztráta IDUB. Žádám o jeho opětovné zaslání."POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE:

Prvním krokem je ztotožnění adresy ubytovacího zařízení v souladu s číselníkem adresního místa informačního systému Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen RÚIAN). Výběrem ze seznamů jednotlivých územních celků lze snadno vyhledat konkrétní adresní místo dle požadavků RÚIAN.

Údaje o ubytovacím zařízení a kontaktní osobě. Po zdárném ztotožnění adresy ubytovacího zařízení vám formulář umožní vyplnit údaje o ubytovacím zařízení a kontaktní osobě, které jsou nevyhnutelné k vyřízení žádosti o registraci.

Kontrola údajů a generování žádosti. V poslední části formuláře budete vyzváni ke kontrole vyplněných údajů a generování žádosti do dokumentu ve tvaru PDF. Dokument PDF si stáhnete ze serveru do svého počítače. Dokument ve formátu PDF následně odešlete elektronicky podepsaným e-mailem na adresu ubytovani@pcr.cz. Pracovníci ŘSCP vám po zpracování dat zašlou zpět e-mailem dokument s potřebnými přihlašovacími údaji a instrukcemi k dalšímu postupu.

Pokračujte klikem na tlačítko "DALŠÍ".